Ceník služeb advokátní kanceláře

Odměna advokáta se řídí ust. § 22 zákona č. 85/1996 Sb. o advokacii, v platném znění.

Nabízí se několik variant určení odměny:

  • Časová – odměna se stanoví za každou započatou hodinu poskytování právních služeb. Využívá se například u konzultací.
  • Paušální – dohodou smluvních stran je stanoven časový úsek (obvykle jeden měsíc), za který bude poskytnuta paušální odměna. Klient za tuto paušální cenu může využít nejrůznější právní služby, ať už poradenství, zastupování před soudy, sepisování listin aj. 
  • Paušální sazba za zastupování účastníka – často využívanou obdobou paušální odměny je zastupování klienta v konkrétní věci, nikoli za časový úsek.
  • Úkonová – je stanovena za jeden úkon právní služby, vychází z tzv. advokátního tarifu vyhl. MS č. 177/1996 Sb., v platném znění.JUDr. Radovan Rumler
advokátní kancelář

náměstí 9. května 2136/10
68001 Boskovice

516 453 359
www.akrr.cz