Advokátní služby kanceláře

Advokát JUDr. Radovan Rumler je připraven Vám poskytnout právní služby v těchto oblastech:

 • trestní právo
 • pracovní právo
 • rodinné právo
 • občanské právo
 • insolvenční právo
 • obchodní právo
 • komunální právo

Pokud nemáte představu, do jaké oblasti spadá Váš problém, nejčastěji řešíme s klienty v naší advokátní kanceláři následující záležitosti:

 • sepisování dokumentů pracovního charakteru: pracovní smlouva, dohoda o hmotné odpovědnosti, apod.
 • sepisování smluv obchodního či neobchodního charakteru: smlouva kupní, darovací, o dílo, atd.
 • řešení insolvenčního řízení
 • ověření pravosti podpisu
 • zastupování klienta před soudy a statními úřady a během jednání s protistrannou

Ověření podpisu neboli prohlášení o pravosti podpisu

JUDr. Radovan Rumler je oprávněn nahradit úřední ověření podpisu osoby vyžadované zvláštními právními předpisy svým prohlášením s totožnými účinky, a to:

 • na listině, kterou advokát sám sepsal, a osoba, jejíhož podpisu se prohlášení o pravosti podpisu týká, listinu před ním sama podepsala. Advokát odpovídá za správnost listiny a souladu jejího obsahu se zákony,
 • na listině, kterou advokát sám nesepsal, pokud ho jednající osoba před ním sama podepsala, v tomto případě advokát neodpovídá za obsah ani správnost listiny.

Listinou se rozumí i vyplněný předtištěný formulář.
JUDr. Radovan Rumler
advokátní kancelář

náměstí 9. května 2136/10
68001 Boskovice

516 453 359
www.akrr.cz